top of page

Cazare și acompaniament social la
Casa Mara - Centrul rezidențial

« Casa Mara » este casa comunitară unde tinerii sunt primiți și găzduiți. Dimensiunea comunitară este esențială pentru a le permite tinerilor, care de multe ori au trăit fără familie și cu prea puțini oameni apropiați sufletește, să-și găsească locul într-un colectiv, să-și recapete încrederea în ei înșiși și în ceilalți.

Vizăm obținerea unor deprinderi de viață independentă, in ceea ce privesc aspecte ca:

1

Igienă și curățenie

2

Cumpărături, gătit, spălat vase

3

Sănătate

P1010431.JPG

4

Relații interpersonale

5

Gestionare buget

6

Dezvoltare personală

Consiliere

Fiecare tânăr are un referent în cadrul echipei educative (compusă din trei lucrători sociali și un coordonator), cu care are discuții periodice, unde sunt discutate atât problemele zilnice, cât și cele mai profunde. O evaluare semestrială este realizată împreună cu tânărul și se pune accentul pe câteva obiective de lucru. De multe ori, consilierea este și una informală, în cadrul momentelor petrecute la Casa Mara, în weekend-uri sau în excursii.

Terapie

Colaboram încă din 2014 cu o psiholoagă specializată în psihoterapie care îi primește pe tinerii doritori la cabinetul ei, pentru a asigura confidențialitatea discuțiilor. În anumite situații apelăm și la alți specialiști, de exemplu pentru evaluările solicitate de medicul psihiatru sau de către comisia de handicap, astfel încât psihoterapia să nu fie asociată în mintea tinerilor cu dizabilitatea sau cu afecțiuni psihice mai grave.

Grupurile de suport (ateliere)

Grupurile de suport au început din 2020 din dorința de a propune tinerilor un timp de discuție în grupuri mici (3 tineri împreună cu 1 membru sau doi ai echipei educative) asupra temelor de interes pentru ei.

Aceste întâlniri periodice sunt atât un moment de reflecție, cât și un moment în care fiecare învață să-și formuleze părerea și să asculte părerile celorlalți.

Legătura cu familia biologică

O parte dintre tineri nu își cunosc deloc familia biologică, sau au auzit puțin despre ea. Îi ajutăm pe cei dornici să-și identifice părinții sau frații, îi pregătim și îi însoțim la primele întâlniri. În anumite situații mediem o relație deseori încărcată cu multe neînțelegeri, reproșuri și sentimente de vinovăție.

bottom of page