top of page

Despre RISE

 

Emmaus Satu Mare este parte din Rețeaua Româna a Întreprinderilor Sociale de Inserție (RISE). Scopul RISE este promovarea integrării sociale, profesionale și economice a persoanelor în dificultate din România pe piața muncii, prin dezvoltarea întreprinderilor sociale. RISE militează pentru politici în domeniul social și al coeziunii, economic și de mediu care să garanteze exercita- rea deplină, cu respectarea demnității umane a accesului tuturor la drepturile esențiale privind ocuparea, educația, locuința, întreținerea, cultura și bunăstarea, inclusiv a persoanelor excluse și marginalizate.

bottom of page