top of page

Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție R.I.S.E. 

Emmaus Satu Mare este parte din Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție (RISE).

 

Scopul RISE este promovarea integrării sociale, profesionale și economice a persoanelor în dificultate din România pe piața muncii, prin dezvoltarea întreprinderilor sociale.

RISE militează pentru politici în domeniul social și al coeziunii, economic și de mediu care să garanteze exercitarea deplină, cu respectarea demnității umane, a accesului tuturor la drepturile esențiale privind ocuparea, educația, locuința, întreținerea, cultura și bunăstarea, inclusiv a persoanelor excluse și marginalizate.

Acțiuni R.I.S.E. la care Asociația a participat în luna mai 2023

 

În luna Mai 2023, luna economiei sociale, am sărbătorit și noi, fiind prezenti la București, la un grup de lucru organizat de Asociația Ateliere fără frontiere în parteneriat cu Rise Romania și Fretex Norvegia, cu sprijinul Active Citizens Fund Romania: Grupul de lucru privind economia socială și inserția socio-profesională a grupurilor vulnerabile, organizat la Parlament.

Împreună cu Comisia pentru muncă și protecție socială din cadrul Camerei Deputaților, autorități publice centrale, precum și actorii implicați în concretizarea proiectelor de economie socială (asociații și fundații, cooperative, întreprinderi sociale și de inserție, case de ajutor reciproc), am discutat pe tema ”Viitorul economiei sociale în România”, punctând experiența de lucru actuală, dificultățile și soluțiile care ar putea fi legiferate.

Asociația noastră a proiectat un video sugestiv de prezentare realizat de Alex și care poate fi vizionat aici. .
Jean-Philippe Légaut, președintele asociației a exemplificat de ce sunt necesare întreprinderile sociale de inserție și de ce un sprijin strict financiar de la stat nu poate înlocui însoțirea unui tânăr de la ieșirea lui din sistemul de protecție a copilului până la achiziția deprinderilor sociale și profesionale necesare integrării lui în societate, adică până la însușirea de către acesta a unui statut de angajat stabil la locul de muncă, plătitor de taxe și contribuții.

O bună ocazie de a revedea actori implicați în economia socială, de a împărtăși din experiența noastră, de a avea încredere în legiferarea soluțiilor și aplicarea lor cât mai rapidă, pentru o societate mai bună pentru fiecare.

Felicitări organizatorilor și mulțumim pentru invitație!

bottom of page